МЕДІЯЕТИКА: ПРАКТИЧНІ ВИПАДКИ ТА МОРАЛЬНІ МІРКУВАННЯ

Колективна праця американських дослідників «Медіяетика: практичні випадки та моральні міркування» є зразком блискучого поєднання теорії і практики, де етика і мораль постають як ключові засади праці журналіста. У США цей посібник перевидавався вісім разів. Його головна мета – розвинути аналітичні навички та покращити компетентність у галузі етики сучасних засобів суспільної комунікації. Автори добрали широкий спектр ситуацій, що трапляються в роботі журналістів. На основі відомої в соціяльній етиці моделі «Поттерової скриньки» представлено чотири аспекти морального аналізу: ви значення, прихильності, цінності та принципи, що застосовуються для розгляду випадків, де виникає найбільше непорозумінь. Відповідно, у книжці є чотири частини, що відображають основні функції масмедій: повідомлення, переконування, трактування і розважання. Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів у галузях журналістики і медіякомунікацій, а також для про фесіоналів-медійників. Перекладено за виданням: Media Ethics: Cases and Moral Reasoning / Clifford G. Christians… et al., 9th ed. Boston: Allyn & Bacon, 2012.
Перегляд PDF файлу
РОЗГОРНУТИ
WordPress Video Lightbox Plugin