Видання

Відповідаючи на виклики постправди

Львів: Український Католицький Університет 2019  –  104с. Збірник есеїв «Відповідаючи на виклики постправди» є спробою академічного осмислення феномена, що останні кілька років отримує колосальну медійну увагу. Автори збірника аналізують явище постправди в різних контекстах, демонструючи його новизну, специфіку, відмінність від і незводимість до класичної неправди. Статті, що увійшли до складу збірника, пропонують як феноменологічні дослідження, […]

Дружба в час Фейсбуку – Спеціальне видання МІЕПС 2019

Збірка есе, написаних членами Міжнародної ради Інституту з нагоди міжнародної конференції «Дружба в час Facebook»

Релігія в сучасному світі: плюралізм, секуляризація, глобалізація

Cтатті, включені до цієї збірки, охоплюють широке коло тем

In His Own Arms: Events, Actions, and Persons (English)

Львів: Український Католицький Університет 2018 208 с. “У своїх власних руках: події, дії та особи” продовжує і розвиває попередні етичні праці Пітера МакКорміка, члена Королівського товариства Канади та професора-емерита Університету Оттави та Міжнародної академії філософії Князівства Ліхтенштейн. Тексти, що увійшли до складу збірника, поєднують міркування над фундаментальними етичними проблемами та аналіз сучасних геополітичних, соціальних та […]

In the Moment of Your Passage. Essays in Ethics: the Aesthetic, the Metaphysical, and the Interpretive (English)

Львів: Видавництво УКУ 2015 216 с. “У Момент твого відходу. Есеї з етики: естетичне, метафізичне й інтерпретативне” – збірка філософських нарисів, присвячена питанням зв’язку й взаємопроникнення етики й естетики, етики і метафізики, а також етики та герменевтики. Автор – Пітер МакКормік, філософ та публіцист, член Королівського товариства Канади і постійний член Міжнародного інституту філософії у […]

Of Three Minds. Essays in Ethics: the Political, the Social, the Global (English)

Львів: Видавництво УКУ 2014 176 с. Книга “З трьох умів. Есеї з етики: політичне, соціальне і глобальне” канадського філософа Пітера МакКорміка присвячена проблемам сучасної філософської етики. Питання, яких торкається автор у своїй монографії, охоплюють майже увесь спектр моральної філософії: від моральних мотивів і ціннісних орієнтацій до конкретних проблем пошанування гідності осіб, що попри власну волю […]

Філософія дару: збірник есеїв

Цей збірник есеїв, більшість із яких уперше публікується українською мовою, знаменує собою кульмінацію творчої спадщини оригінального українського й американського феноменолога Дам’яна Федорики. Три тісно пов’язані між собою розділи демонструють, як питання, проблеми та дилеми, що стосуються природи людини і суспільства, можуть вирішуватися з перспективи філософії дару. На сторінках збірника складні поняття і розрізнення майстерно поєднані […]

МЕДІЯЕТИКА: ПРАКТИЧНІ ВИПАДКИ ТА МОРАЛЬНІ МІРКУВАННЯ

Колективна праця американських дослідників «Медіяетика: практичні випадки та моральні міркування» є зразком блискучого поєднання теорії і практики, де етика і мораль постають як ключові засади праці журналіста. У США цей посібник перевидавався вісім разів. Його головна мета – розвинути аналітичні навички та покращити компетентність у галузі етики сучасних засобів суспільної комунікації. Автори добрали широкий спектр […]