Простір освітніх ініціатив

Наша місія: якісна освіта і базоване на цінностях виховання для кожної дитини

Наша мета: створення інтелектуального та фізичного простору для розвитку освіти в Україні

Завдання ПОІ:

 1. Ідентифікація основних проблем і тенденцій розвитку освіти в Україні і за кордоном.
 2. Співпраця з МОН, місцевою владою та управлінцями закладів освіти для пошуку науково-обгрунтованих управлінських рішень та формування практичних пропозицій з реформування української освітньої системи,
 3. Проведення наукових та соціологічних досліджень.
 4. Перетворення ідей та викликів у програми розвитку, а також пілотування ініціатив з вирішення проблем за допомогою запропонованих алгоритмів у школах та університетах.
 5. Пілотування навчальних програм
 6. Підтримка освітніх ініціатив НУО, спрямованих на підвищення якості освіти в Україні.
 7. Поширення результатів досліджень та проведення різноманітних заходів (семінаоів, громадських обговорень, круглих столів, виступів, форумів, конференцій та ін).
 8. Створення платформи для обміну думками та досвідом

Основні напрямки діяльності:

 

Ефективна модель управління для Нової української школи (школа 3.0)

Аналіз мотивації та готовності шкільних закладів до змін

Опис нової моделі управління вищою школою (зокрема, опис керівних та викладацьких посад, способи формування та підтримка відносин із зацікавленими особами, практика фандрейзингу тощо)

Розбудова мережі партнерства з різними стейкхолдерами: Міністерством освіти та науки України, громадськими інституціями, неурядовими громадськими організаціями, дослідницькими центрами та іншими соціальними гравцями для координації вертикальної взаємодії в українському суспільстві

Розвиток креативної освіти, зокрема популяризації інноваційних навчальних методів, які сприяють росту креативності, критичного мислення і змінюють шкільну культуру комунікації на основі принципів відкритості, інклюзивності, толерантності і довіри.  

 

Лідерство у сфері освіти на основі цінностей:

Дослідження цінностей сучасного українського суспільства та цінностей у сфері педагогіки

Дослідження соціокультурного статусу українського навчального середовища для впровадження освітньої реформи, зокрема,  Концепції Нової української школи.

Створення програми професійного розвитку на основі цінностей

Проведення різних подій як для обміну досвідом, досягненнями і викликами, так і для співпраці у впровадженні інноваційних освітніх проектів.

 

Система забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах:

Аналіз забезпечення якості навчальних практик в Україні та порівняння з міжнародними методиками

Розвиток нової філософії та практик для забезпечення якості освіти внутрішньо університетських систем, які базовані на результатах зростання більше ніж на оцінці

Тренування для тренерів: розвиток здатності для підготовки пілотного проекту впровадження моделі забезпечення якості у відібраних ВНЗ

Формування програмного документу щодо внутрішньої моделі забезпечення якості освіти

 

Університетська освіта у еру цифрових технологій:

Формування інструментарію рекомендацій у сфері змішаного навчання

Навчальна програма факультету (FTP), спрямована на полегшення реалізації змішаного навчання

Розвиток потенціалу факультету: пілотування FTP програми в УКУ

Рекомендації до програмного документу, який сфокусований на професійному розвитку в еру цифрових технологій.

Команда:

Тарас Добко – Перший проректор УКУ, експерт

Володимир Турчиновський – Директор Міжнародного інституту етики та проблем сучасності, експерт

Ольга Матійчук – менеджер проекту

Результати діяльності 2017-2018рр.

 • 7 шкіл залучено у річну інтенсивну програму розвитку «Школа 3.0»
 • 4 дослідження
 • 2 навчальні програми
 • 1 онлайн платформа для аналізу готовності шкіл до змін
 • 123 університети взяли участь у соціологічному дослідженні
 • більш ніж 1300 людей взяли участь у відкритих подіях
 • 1 відкритий онлайн курс «Е-дидактика»
 • 35 форумів, семінарів, воркшопів
 • 12 статей опубліковано
 • 11 публічних презентацій результатів дослідження
 • 13 тематичних дискусій у 10 містах України
 • 1 методичні рекомендації «Побудова локальних систем управління якістю в українських університетах: міжнародний досвід і вітчизняна практика

Ірина Наумець – менеджер з комунікацій

Ярина Смирнова – асистент

 

Партнери:

Етика-Політика-Економіка

Починаючи з останніх місяців 2015 року, Міжнародний інститут етики та проблем сучасності мав лідерську роль у сприянні розробці концепції та стратегії створення нової міждисциплінарної програми академічного перетину Етика-політика-економіка (ЕПЕ) в УКУ. У липні 2016 р. Фінансова підтримка Фонду Реновабіса була забезпечена для розробки навчальних програм та запуску програми. Сенат УКУ затвердив відкриття ЕПЕ у лютому 2017 року. Після цього в липні 2017 року Фонд Реновабіс забезпечив фінансову підтримку першого 2017/2018 навчального року ЕПЕ. 1 вересня 2017 року було створено відділ ЕПЕ та призначено команду відділу. Нарешті, 14 вересня 2017 року розпочалися заняття для 40 студентів програми.

Основна місія програми ЕПЕ – виховати нове покоління висококваліфікованих лідерів, які дотримуються основних моральних цінностей, людської гідності, свободи, солідарності, загального блага, прав людини, справедливості та мотивованих цінними принципами. Він також формує творчих, цілеспрямованих соціальних лідерів, політиків, бізнесменів, відповідальних за соціальні, політичні та економічні процеси в Україні та на міжнародному рівні. За допомогою цієї програми IIECI робить важливий внесок у виховання вільних, інноваційних, критично мислячих менеджерів, які постійно навчаються, вміють навчатися, можуть застосовувати свої знання, шукати зміни на локальних та глобальних масштабах, формувати нові моделі розвитку та створювати нові системи.

Програма ЕПЕ базується на принципі Academic Crossing, що означає міждисциплінарне вивчення та аналіз соціальних, політичних та економічних процесів в Україні та на міжнародному рівні в поєднанні з аксіологічним підходом. Вивчення трьох дисциплін з точки зору їх взаємного впливу дозволяє програмі розширити сферу її застосування до життя суспільства та відкривати нові горизонти, недоступні для кожної окремо взятої дисципліни. Програма ЕПЕ має три основні блоки “Етика, політика та економіка”, інтегрована з меншими програмами: право, історія, мови, комунікації, теологія та філософія.